Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • gahebx
 • truc_5a
 • minhhhoangg@gmail.com
 • bimat12
 • Anhchris
 • shotgunsvip1234
 • cococcon
 • The_Heaven_Love
 • AlexPhan.
 • stupiddog
 • nhuyrsg123
 • Linhnana2k4
 • stick with sb: in sâu trong tâm trí

  • One thing he said then has stuck with me ever since.
  • Có một điều anh ấy nói đã in sâu trong tâm trí tôi từ lúc đó.
  •  
 
 • stick with sb: ủng hộ; giúp đỡ

  • I have some close friends who are prepared to stick with me.
  • Tôi có vài người bạn thân sẵn lòng ủng hộ tôi.
  •  
 
 • sting sb for sth: “cứa” ai bao nhiêu tiền

  • Last time I took my car in for a service, they stung me for about £400.
  • Lần trước tôi đem xe của tôi đi bảo trì, họ "cứa" tôi khoảng 400 bảng Anh.
  • How much did they sting you for?
  • Họ "cứa" anh hết bao nhiêu?
  •  
 
 • stink up sth – stink sth up: chơi dở tệ; trình diễn dở tệ

  • The Lakers stunk up their home court and practically handed their game to the Bulls.
  • Đội Lakers chơi dở tệ trên sân nhà và hầu như đã để thua đội Bulls.
  •  
 
 • strip off sth – strip sth off – strip off: cởi (quần áo)

  • Boris loosened his tie, stripped off his clothes, and a moment later he was in the pool beside her.
  • Boris tháo cà vạt, cởi quần áo ra, và trong chốc lát anh đã ở trong hồ bơi bên cạnh cô ấy.
  • She stripped off his shirt and started kissing his chest.
  • Cô ấy cởi áo của anh ấy và bắt đầu hôn ngực của anh ấy.
  •  
 
 • subject sth to tests/analysis/scrutiny etc: thử nghiệm/phân tích/xem xét kỹ lưỡng cái gì

  • Drugs are subjected to rigorous testing before they can be marketed.
  • Dược phẩm được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi đưa ra thị trường.
  • The airplane wing is being subjected to scrutiny, as it is thought that the crash could have been caused by a fault in its design.
  • Cánh máy bay đang được xem xét kỹ lưỡng, vì người ta cho rằng có thể máy bay rơi do một lỗi trong thiết kế gây ra.
  • In her report, Patricia M. Morgan subjects government crime statistics to careful analysis.
  • Trong bản báo cáo của mình, Patricia M. Morgan phân tích kỹ lưỡng số liệu thống kê tội phạm của chính phủ.
  •  
 
 • be subjected to sth: bị tác động bởi cái gì

  • When rocks are subjected to very high temperatures, structural changes occur.
  • Khi đá bị tác động bởi nhiệt độ rất cao, những thay đổi về cấu trúc sẽ xảy ra.
  • They warned us that if the building were subjected to the force of a major earthquake it would certainly collapse.
  • Họ cảnh báo chúng tôi rằng toà nhà chắc chắn sẽ sụp đổ nếu bị tác động bởi lực của một trận động đất lớn.
  •  
 
 • submit to sth/sb: phục tùng; quy phục

  • If we submit to threats of violence now, we shall only encourage further aggression.
  • Nếu lúc này chúng ta phục tùng trước sự đe doạ của bạo lực, chúng ta sẽ chỉ khuyến khích thêm hành động gây hấn.
  • Religious leaders had taught us that women must submit to their husbands in all matters.
  • Các lãnh tụ tôn giáo đã dạy chúng tôi rằng phụ nữ phải phục tùng chồng về mọi mặt.
  •  
 
 • summon up sth: dồn hết (can đảm, sức lực…); lấy hết (can đảm, sức lực…)

  • Geoffrey summoned up all his powers of concentration and looked down at the exam paper.
  • Geoffrey dồn hết khả năng tập trung của mình và nhìn xuống bài thi.
  •  
 
 • summon up the courage/strength etc to do sth: lấy hết can đảm/dồn hết sức lực để làm gì

  • She lay there panting for a while, trying to summon up the strength to move.
  • Cô nằm đó thở hổn hển trong chốc lát, cố dồn hết sức lực để di chuyển.
  •  
 
 • summon up a smile: gượng cười

  • "You look a little pale." Paige summoned up a smile. "I'm fine."
  • "Trông chị hơi xanh xao." Paige gượng cười: "Tôi vẫn khoẻ."
  •  
 
 • swear by sth: tin tưởng; tín nhiệm

  • Margaret swears by vitamin C pills – she says she never gets colds.
  • Margaret tin tưởng vào những viên vi-ta-min C. Cô ấy nói cô ấy không bao giờ bị cảm lạnh.
  • It's a new miracle anti-aging cream, and according to the article, many Hollywood celebrities swear by it.
  • Đó là một loại kem chống lão hoá màu nhiệm mới, và theo bài báo, nhiều nhân vật nổi tiếng của Hollywood tin tưởng loại kem này.
  •  
 
 • be sworn in: tuyên thệ nhậm chức

  • President Hafez al-Assad was sworn in for a fourth term in office on March 12.
  • Tổng thống Hafez al-Assad tuyên thệ nhậm chức cho nhiệm kỳ thứ tư vào ngày 12 tháng Ba.
  •  
 
 • be sworn in as: tuyên thệ nhậm chức (gì)

  • Only hours after Kennedy's death, Lyndon Baines Johnson was sworn in as President.
  • Chỉ vài giờ sau cái chết của Kennedy, Lyndon Baines Johnson tuyên thệ nhậm chức tổng thống.
  •  
 
 • swallow up sb/sth – swallow sb/sth up: che khuất; che mất

  • The storm had swallowed up the daylight. Sheets of dense gray rain fell from the sky.
  • Cơn bão đã che khuất ánh mặt trời. Những màn mưa dày đặc và xám xịt từ trên trời đổ xuống.
  • No sooner did the moon spill its silver light over the fields than it was swallowed up by cloud.
  • Trăng vừa mới đổ ánh sáng bạc xuống những cánh đồng thì đã bị mây che khuất.
  • She watched as Blake walked down the street, until he was swallowed up by the crowd.
  • Cô nhìn Blake đi xuống con phố cho đến khi anh khuất trong đám đông.
  •