Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • NTAnh.SDHD@gmail.com
 • 77777777777777777
 • PUPIN98
 • dungtkd
 • gahebx
 • truc_5a
 • minhhhoangg@gmail.com
 • bimat12
 • Anhchris
 • shotgunsvip1234
 • cococcon
 • The_Heaven_Love
 • to accept an offer: nhận lời mời làm việc.

  • accept, offer
  • to accept an offer
  • NTAnh.SDHD@gmail.com  
 
 • Rural: Nông thôn

  • A tour to rural area
  • Chuyễn du lịch đến vùng nông thôn
  • 77777777777777777  
 
 • Jury: Ban bồi thẩm

  • The jury is sure
  • Bồi thẩm đoàn đã chắc chắn
  • 77777777777777777  
 
 • Furios: Rất giận dữ

  • She was furios with me during the tour
  • Cô ấy đã rất tức giận với tôi trong suốt chuyến đi
  • 77777777777777777  
 
 • Assure: Bảo đảm

  • I assure you
  • Tôi bảo đạm với bạn
  • 77777777777777777  
 
 • Rare: Hiếm

  • A rare bear
  • Một chsu gấu quý hiếm
  • 77777777777777777  
 
 • Chamrming: Quyến rũ

  • My aunt is a charming dancer
  • Dì tôi là một vũ công quyến rũ
  • 77777777777777777  
 
 • Bloom: Sự nở hoa

  • Beautiful tulips are blooming
  • Những bông hoa tuy líp tươi đẹp đang nở rộ
  • 77777777777777777  
 
 • customer satisfaction: sự hài lòng khách hàng

  • customer satisfaction is a key factor for success of a company
  • sự hài lòng khách hàng là một yếu tố then chốt đối với sự thành công của một doanh nghiệp.
  • PUPIN98  
 
 • notbook: cuống sách

  • notbook
  • cuống sách
  • dungtkd  
 
 • A SCANDAL IN BOHEMIA: vụ tai tiếng ở xứ bohemia

  • uncle
  • dì,dượng
  • gahebx  
 
 • happy: vui vẻ

  • I very happy
  • tôi rất vui vẻ
  • truc_5a  
 
 • murder: tội giết người

  • I have a murder. I must go to jail.
  • Tôi có một tội giết người. Tôi cần phải đi vào nhà giam.
  • minhhhoangg@gmail.com  
 
 • Saturn: sao Thổ

  • They are aliens. They come from Saturn.
  • Chúng nó là người ngoài hành tinh. Chúng đến từ sao Thổ.
  • minhhhoangg@gmail.com  
 
 • to be greatful to somebody for something/doing something: biết ơn ai vì cái gì

  • I'm greatful to you for having helping me at that time
  • tôi rất biết ơn bạn vì đã giúp tôi vào thời điểm đó
  • The_Heaven_Love