Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • gahebx
 • truc_5a
 • minhhhoangg@gmail.com
 • bimat12
 • Anhchris
 • shotgunsvip1234
 • cococcon
 • The_Heaven_Love
 • AlexPhan.
 • stupiddog
 • nhuyrsg123
 • Linhnana2k4
 • squirm out of: thoát được; tránh được; né được

  • Edberg squirmed out of every tough situation and managed to win the match.
  • Edberg tránh được mọi tình huống khó khăn và đã thắng trận đấu.
  •  
 
 • squirm out of: tránh né; lẩn tránh

  • Dan squirmed out of the meeting by claiming he had too much work to do.
  • Dan tránh né cuộc họp bằng cách khẳng định rằng anh ấy có quá nhiều việc phải làm.
  •  
 
 • stack up: chồng chất; dồn đống

  • Your phone messages really stacked up while you were on vacation.
  • Tin nhắn trong điện thoại của bạn dồn đống trong thời gian bạn đi nghỉ.
  • The bills are stacking up on my desk.
  • Hóa đơn đang dồn đống trên bàn làm việc của tôi.
  •  
 
 • stack up: bay quanh chờ hạ cánh

  • Bad weather caused dozens of flights to stack up near Kennedy Airport.
  • Thời tiết xấu làm hàng tá chuyến bay phải bay quanh chờ hạ cánh gần sân bay Kennedy.
  •  
 
 • stake sth on sth: đặt cược cái gì vào cái gì; đánh cược cái gì vào cái gì

  • Roberts has staked his political career on his tax proposal.
  • Roberts đã đặt cược sự nghiệp chính trị của mình vào đề xuất chính sách thuế.
  • Microsoft wisely staked its future on the Windows operating system, which became enormously successful.
  • Microsoft đã khôn ngoan đặt cược tương lai của họ vào hệ điều hành Windows, một hệ điều hành vô cùng thành công.
  •  
 
 • stake out sth – stake sth out: theo dõi

  • The man apparently stakes out the check-cashing store and knew when the delivery of cash would be made.
  • Có vẻ như người đàn ông đó theo dõi điểm thu đổi ngân phiếu nên biết tiền mặt được giao lúc nào.
  • Reporters have staked out her home and are offering $10,000 for an interview.
  • Các phóng viên theo dõi nhà cô ấy và đang đề nghị trả 10.000 đô-la để được phỏng vấn.
  •  
 
 • stakeout: việc theo dõi

  • Detectives were on stakeout for armed robbers.
  • Thám tử đang theo dõi những tên cướp có vũ trang.
  •  
 
 • stake out sth – stake sth out: công khai bày tỏ

  • Both Foley and Mitchell staked out positions that oppose the president’s plan.
  • Cả Foley lẫn Mitchell đều công khai bày tỏ quan điểm chống đối kế hoạch của tổng thống.
  • Coles has staked out his conservative political policies.
  • Coles đã công khai bày tỏ đường lối chính trị bảo thủ của ông ta.
  •  
 
 • stake out sth: đạt được (thành công với) cái gì

  • In three years, they have staked out 30% of the shoe market.
  • Trong ba năm, họ đã chiếm 30% thị trường giày.
  •  
 
 • stamp out sth – stamp sth out: loại bỏ; dẹp sạch; bài trừ

  • Police believe they have nearly succeeded in stamping out illegal drugs in the neighbourhood.
  • Cảnh sát cho rằng họ đã gần như thành công trong việc loại bỏ các dược phẩm bất hợp pháp trong khu vực.
  • Haider attacked the Austrian government for failing to stamp out corruption.
  • Haider chỉ trích chính phủ Áo vì không bài trừ được nạn tham nhũng.
  •  
 
 • squish in – squish in sb/sth – squish sb/sth in – squish sb/sth in sth – squish into sth – squish sb/sth into sth: chen vào; chen chúc vào; nhét vào

  • The kids will all squish into the old building until a new school can be built.
  • Tất cả bọn trẻ sẽ chen chúc trong toà nhà cũ cho đến khi trường mới được xây lên.
  • Can you squish my jacket in your bag?
  • Bạn nhét áo khoác của tôi vào túi của bạn được không?
  • It’s pretty crowded in the back seat, but I think we can squish another person in.
  • Ghế sau đã khá đông nhưng tôi nghĩ là nhét được thêm một người nữa.
  •  
 
 • stand aside: từ chức

  • Edgar was pressured to stand aside after the bribery scandal.
  • Edgar đã bị ép phải từ chức sau vụ bê bối do hối lộ.
  •  
 
 • outstanding: nổi bật; nổi trội

  • What do you see as your outstanding accomplishment in city government?
  • Theo ông thì cái gì là thành quả nổi bật của ông trong công tác quản lý thành phố?
  •  
 
 • stand to sb/sth – stand sb/sth to – stand to: vào vị trí chiến đấu

  • Reports of a German advance came through, and we were ordered to stand to.
  • Khi nhận được báo cáo về bước tiến của quân Đức, chúng tôi được lệnh phải vào vị trí chiến đấu.
  •  
 
 • start back: lên đường trở về

  • Shouldn't you start back before it gets dark?
  • Anh không thấy nên lên đường trở về trước khi trời tối sao?
  •