Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • gahebx
 • truc_5a
 • minhhhoangg@gmail.com
 • bimat12
 • Anhchris
 • shotgunsvip1234
 • cococcon
 • The_Heaven_Love
 • AlexPhan.
 • stupiddog
 • nhuyrsg123
 • Linhnana2k4
 • switch on sth – switch sth on – switch on: mở; bật (lên)

  • Can you switch the light on?
  • Anh bật đèn giùm được không?
  • My sister switched on the radio, and began to dance around the kitchen.
  • Em gái tôi bật ra-đi-ô lên và bắt đầu nhảy múa quanh nhà bếp.
  • You can't put the disk in until I've switched on.
  • Anh không bỏ đĩa vào được cho đến khi tôi mở máy.
  •  
 
 • switch on a smile: nở một nụ cười

  • Switching on her brightest falsest smile, she turned to him: "It’s been very nice to meet you, Mr Burns".
  • Nở một nụ cười tươi nhất và giả tạo nhất, cô ta quay qua anh ấy: "Ông Burns. Rất vui được gặp ông".
  •  
 
 • be switched on: nhạy bén

  • This new headteacher, Mr Collins – he’s meant to be pretty switched on.
  • Ông Collins hiệu trưởng mới này hẳn là khá nhạy bén.
  • The ones who were going to succeed were those who acted more efficiently and were more switched on.
  • Những người sẽ thành công là những người hành động hiệu quả hơn và nhạy bén hơn.
  •  
 
 • switch over to: chuyển qua / chuyển sang (cái gì)

  • I've switched over to telephone banking because it’s more convenient.
  • Tôi đã chuyển qua giao dịch ngân hàng bằng điện thoại vì nó tiện hơn.
  • The power failure created chaos throughout the city and forced three hospitals to switch over to their emergency generators.
  • Mất điện đã gây ra tình trạng hỗn loạn khắp thành phố và buộc ba bệnh viện phải chuyển qua máy phát điện dùng khi khẩn cấp của họ.
  •  
 
 • switch over from: chuyển qua / chuyển sang từ (cái gì)

  • A new high-speed rail service would encourage millions of passengers to switch over from air travel.
  • Dịch vụ đường sắt cao tốc mới sẽ khuyến khích hàng triệu hành khách chuyển qua từ đường hàng không.
  •  
 
 • switchover: sự chuyển qua; việc chuyển sang

  • The switchover to less labor-intensive technologies has caused a serious unemployment problem.
  • Việc chuyển sang các công nghệ cần ít nhân công hơn đã gây ra vấn đề thất nghiệp nghiêm trọng.
  •  
 
 • switch over: chuyển kênh

  • There’s a film on the other channel – does anyone mind if I switch over?
  • Kênh kia có phim. Tôi chuyển kênh có ai phiền gì không?
  • switch over
  • hoán đổi nhau; đổi chỗ cho nhau
  • If you get tired of driving we can always switch over.
  • Nếu anh lái chán rồi thì tụi mình đổi qua lúc nào cũng được.
  •  
 
 • swing by – swing by sth: tạt qua; ghé qua

  • I'll swing by the grocery store on my way home from work.
  • Tôi sẽ tạt qua cửa hàng tạp hoá trên đường đi làm về.
  •  
 
 • swipe at sb: đánh

  • He tried to swipe at her but lost his balance and fell back into the chair.
  • Hắn cố đánh cô ấy nhưng mất thăng bằng và ngã trở lại ghế.
  •  
 
 • swivel your head/eyes around: quay đầu / đảo mắt

  • "There’s Phil Aldrich!" Shirley whispered. Liz swiveled her head round to have a look at him.
  • Shirley thì thầm: "Phil Aldrich kìa!". Liz quay đầu nhìn anh ấy.
  •  
 
 • swivel around/round: xoay; quay

  • The spotlight swivels around and can be pointed in any direction.
  • Đèn pha xoay và rọi được mọi hướng.
  • She swivelled the camera around and scanned the room.
  • Cô ấy xoay máy quay phim và lia qua căn phòng.
  •  
 
 • stop-off: sự tạm nghỉ; sự tạm dừng

  • The flight takes 14 hours with a stop-off in Singapore.
  • Chuyến bay kéo dài 14 tiếng và tạm dừng ở Singapore.
  •  
 
 • stop behind: ở lại

  • I'll stop behind for a couple of hours after school to get this marking finished.
  • Sau giờ học tôi sẽ ở lại trong vài tiếng để chấm điểm cho xong.
  •  
 
 • make up your mind (make your mind up) (that): quyết định rằng

  • By the time they got home, he had already made up his mind that he would marry her.
  • Vào lúc họ về nhà anh ấy đã quyết định rằng anh ấy sẽ kết hôn với cô ấy
  •