Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
could
[kud]
|
động từ khiếm khuyết, thể phủ định là could not , rút gọn thành couldn't
thời quá khứ của can
chỉ sự cho phép
tôi dùng máy điện thoại của anh được không?
tôi dùng xe đạp của nah được không?
tuần tới tôi quay trở lại được không?
thể hiện yêu cầu
thứ sáu chị trông hộ cháu cho chúng tôi được không?
trước khi ra về, cô đánh máy thêm một bức thư được không?
thể hiện kết quả
tôi khổ đến nỗi có thể khóc được
bày tỏ khả năng
tôi cho là cậu có lẽ đúng đấy
Vợ tôi nằm bệnh viện - có thể đẻ bất cứ lúc nào
Đừng lo - có lẽ chúng chỉ quên gọi điện thoại thôi
Phải có người nào đó mở chuồng - con sư tử không thể tự nó thoát ra được
thì ít nhất anh cũng có thể gửi một cái thiếp đi
gợi lên đề nghị
chúng ta có thể viết thư cho ông hiệu trưởng
anh vẫn có thể gọi thử số điện thoại nhà riêng của ông ấy
Từ điển Anh - Anh
could
|

could

could (kd) verb, auxiliary

Past tense of can1

1. Used to indicate ability, possibility, or permission in the past: I could run faster then. It could be no better at that time. Only men could go to the club in those days.

2. Used with hypothetical or conditional force: If we could help, we would.

3. Used to indicate tentativeness or politeness: I could be wrong. Could you come over here?