Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
us
[ʌs, əs]
|
đại từ
chúng tôi, chúng ta; tôi và anh
bà ta cho chúng ta một cái máy giặt