Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
wonder
['wʌndə]
|
danh từ
vật kỳ diệu, kỳ quan, vật phi thường; điều kỳ lạ, điều kỳ diệu; kỳ công
bảy kỳ quan trên thế giới
một kỳ công về kiến trúc
làm những việc kỳ lạ; thành công rực rỡ
một cách kỳ diệu, thật là kỳ lạ
người kỳ diệu, thần đồng
một thần đồng về nhạc
sự ngạc nhiên, sự kinh ngạc
tất nhiên, dĩ nhiên, không có gì lạ, không có gì đáng ngạc nhiên
làm cho ai kinh ngạc
(xem) nine
động từ
ngạc nhiên, lấy làm lạ, kinh ngạc
điều đó không làm cho tôi ngạc nhiên
tôi lấy làm lạ rằng anh chưa bao giờ nghe nói về điều đó
không có gì đáng kinh ngạc cả
muốn biết, tự hỏi
tôi tự hỏi nó là ai
tôi tự hỏi không biết anh có thể bảo cho tôi biết không
Từ liên quan
cause great