Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
taste
[teist]
|
danh từ
vị
vị ngọt
không có vị, nhạt (rượu)
vị giác (giác quan để nhận biết vị)
sự nếm (thức ăn..)
hãy nếm thử một chút phó mát này!
(nghĩa bóng) sự nếm mùi, sự thưởng thức, sự trải qua, sự nếm trải
sự nếm trải đầu tiên của cô ta về cuộc sống ở một thành phố lớn
một chút (đồ ăn)
một chút đường
sự ưa thích; sở thích, thị hiếu
thích nhạc
vấn đề sở thích, vấn đề thị hiếu
tuỳ sở thích riêng của mỗi người
thêm muối theo sở thích
khiếu thẩm mỹ; sự tinh tế ý nhị
người có khiếu thẩm mỹ
với số lượng tùy thích (nhất là trong các công thức làm món ăn..)
ngoại động từ
(không dùng các thời tiếp diễn, (thường) dùng với can) có khả năng nhận thức (vị)
anh thấy có mùi tỏi trong món thịt hầm này không?
nếm, thử nghiệm vị
nếm đường
(nghĩa bóng) trải qua, nếm mùi, thưởng thức, hưởng, biết mùi (đau khổ..)
hưởng niềm vui sướng của tự do
nếm mùi quyền lực
có một vị nào đó (được nói rõ)
có vị chua
có vị đắng
có vị ngọt
ăn, uống
em bé ốm đã ba ngày không ăn tí gì
nội động từ
(nghĩa bóng) nếm mùi, biết mùi, hưởng, trải qua
hưởng hạnh phúc
Từ liên quan
crude