Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
sometimes
['sʌmtaimz]
|
phó từ
thỉnh thoảng, đôi khi, đôi lúc
thỉnh thoảng nó có viết thư cho tôi
đôi khi tôi cũng nghĩ về việc đó
đôi lúc tôi đi bằng xe hơi
trời có lúc nóng lúc lạnh
lúc thì chúng tôi ra bãi biển, lúc thì chúng tôi tắm nắng ở sân trong