Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
beach
[bi:t∫]
|
danh từ
sỏi cát ở bãi biển
bãi biển
không phải là cái gì quan trọng để được quan tâm chăm sóc
ngoại động từ
cho (tàu thuyền) lên cạn
Từ liên quan
lake ocean sea shore