Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
nobody
['noubədi]
|
đại từ
không ai, không người nào
tôi không nhìn thấy ai
không ai đến thăm tôi cả
khi tôi đến, ở đó chẳng có ai cả
anh ấy nhận ra rằng không một ai nói được tiếng Anh
chẳng có ai nhớ ký tên mình vào cả
không một người nào khác
danh từ
người vô giá trị, người vô dụng, người bất tài, người tầm thường
trước khi gặp cô ấy, anh ta chỉ là một kẻ không tên tuổi
xem thường ai; coi ai chẳng ra gì
tất cả bạn bè của cậu chỉ là một bọn vô danh tiểu tốt