Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
done
[dʌn]
|
động tính từ quá khứ của do
tính từ
(về thức ăn) nấu chín
súc thịt nấu chưa chín hẳn
có thể chấp nhận về mặt xã hội
hút thuốc là trong khi chờ thức ăn là điều không thể chấp nhận được
là việc cần phải làm
không còn làm việc gì hoặc có liên quan đến ai/cái gì; bỏ đi, thôi đi
chúng ta hãy dành thêm nửa giờ nữa để quét sơn, cho nó xong đi
hoàn toàn kết thúc
mối quan hệ giữa họ với nhau đã tan rã và hoàn toàn chấm dứt
cái gì đã làm thì không thay đổi được nữa; bút sa gà chết
thán từ
(dùng để cho thấy mình chấp nhận một đề nghị) xong!
Tôi sẽ trả anh 8500 pao tiền chiếc xe ô tô ấy - Xong!
Từ liên quan
do