Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • imtai
 • loanloan005
 • PST
 • heo2k4
 • pisola3
 • thaivu9186
 • Chi_Korra
 • nguyenanh200517
 • tulipdo
 • minhnguyet03
 • thinhsun
 • laylababy592003
 • shut sb out – shut out sb: xa cách với ai

  • How can I help you if you keep shutting me out all the time?
  • Làm sao tôi giúp bạn được nếu lúc nào bạn cũng xa cách với tôi?
  • Ella knew that Travis was shutting her out, that their relationship had changed and they could never go back.
  • Ella biết rằng Travis đang xa cách với mình, rằng mối quan hệ của họ đã thay đổi và không bao giờ trở lại như xưa được nữa.
  •  
 
 • shut out sth – shut sth out: không nghĩ đến cái gì

  • I tried to sleep in an attempt to shut out my fears, but I couldn't.
  • Tôi cố ngủ để quên đi nỗi sợ hãi của mình, nhưng không được.
  •  
 
 • shut sb out – shut out sb: không cho ai vào

  • I tried to see him several times, but he shut me out by slamming the door in my face.
  • Tôi cố gặp anh ta vài lần, nhưng anh ta đóng sầm cửa trước mặt tôi không cho tôi vào.
  •  
 
 • shut out sb – shut sb out: thắng áp đảo ai; ngăn không cho ai ghi điểm

  • Colorado shut out Kansas City, 3-0, in the first game of the playoffs.
  • Colorado thắng áp đảo Kansas với tỷ số 3-0 trong trận đầu tiên của loạt đấu quyết định.
  •  
 
 • shut up!: im đi; câm mồm

  • "Shut up!" said Terry. "I don't care what you think."
  • Terry nói: "Im đi! Tôi không quan tâm anh nghĩ gì."
  •  
 
 • shy away from doing sth: tránh làm việc gì

  • Logan had said that they would reach an agreement by April, but he shied away from setting a firm date.
  • Logan nói rằng họ sẽ đạt được một thỏa thuận vào tháng Tư, nhưng anh ấy tránh xác định rõ ngày nào.
  •  
 
 • shut up shop: ngừng hoạt động; giải thể

  • Another tour operator, Impact Holidays, which specializes in Turkish destinations, shut up shop yesterday.
  • Hôm qua, một công ty tổ chức du lịch trọn gói khác, Impact Holidays, chuyên về các điểm đến tại Thổ Nhĩ Kỳ đã giải thể.
  •  
 
 • sign off: kết thúc chương trình; chào tạm biệt (khán thính giả)

  • This is Emma Campbell for Radio Gloucester, signing off.
  • Đây là Emma Campbell của Radio Gloucester. Chào tạm biệt.
  •  
 
 • sing-along: dịp hát với nhau; buổi hát với nhau

  • Bring your guitar and we'll have a sing-along.
  • Đem theo đàn ghi-ta của anh và chúng ta sẽ hát với nhau.
  •  
 
 • sit-in: cuộc biểu tình ngồi

  • A sit-in organized by war protestors caused chaos in Bratislava’s main square earlier today.
  • Hôm nay một cuộc biểu tình ngồi do những người phản chiến tổ chức đã gây ra cảnh lộn xộn ở quảng trường chính của Bratislava.
  •  
 
 • sit over sth: ngồi nhấm nháp cái gì; ngồi nhâm nhi cái gì

  • I thought maybe we could sit over a glass of sherry before dinner.
  • Tôi nghĩ chúng tôi có thể ngồi nhâm nhi một ly rượu khai vị trước bữa tối.
  •  
 
 • spring sth on sb: bất ngờ làm gì đối với ai

  • Troops were forced to flee when rebels sprang an ambush on them.
  • Binh lính buộc phải rút lui khi bị phiến quân phục kích bất ngờ.
  •  
 
 • sputter out: (máy) nổ khục khặc; kêu xình xịch

  • The engine sputtered out, and Melinda steered the car to the side of the road.
  • Động cơ nổ khục khặc, và Melinda tấp xe vô lề đường.
  •  
 
 • spy on/upon sb/sth: do thám; bí mật theo dõi

  • Carey spied on US diplomats and military officials in Berlin.
  • Carey do thám các nhà ngoại giao và các viên chức quân sự Hoa Kỳ ở Berlin.
  • 'Harriet the Spy' is a popular children’s novel about an 11-year-old girl who spies on her friends and neighbours.
  • 'Harriet gián điệp' là tiểu thuyết nổi tiếng của trẻ em nói về một cô bé 11 tuổi bí mật theo dõi bạn bè và hàng xóm của mình.
  •  
 
 • spy out sth: điều tra; tìm hiểu

  • The soldiers immediately assumed that the men were there to spy out their defenses.
  • Ngay lập tức binh lính cho rằng những người này đến để điều tra hệ thống phòng thủ của họ.
  • In 1846, Young sent 148 people to spy out the Salt Lake region.
  • Vào năm 1846, Young gởi 148 người đến tìm hiểu vùng Salt Lake.
  •