Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • imtai
 • loanloan005
 • PST
 • heo2k4
 • pisola3
 • thaivu9186
 • Chi_Korra
 • nguyenanh200517
 • tulipdo
 • minhnguyet03
 • thinhsun
 • laylababy592003
 • stay off: (trọng lượng) không tăng trở lại; giữ được như vậy

  • I can lose weight quite easily, but it never stays off.
  • Tôi có thể giảm cân hoàn toàn dễ dàng, nhưng không bao giờ giữ được như vậy.
  •  
 
 • stay off sth: tránh nói về; tránh bàn về

  • I think we'd better try and stay off politics.
  • Tôi nghĩ chúng ta nên thử và tránh bàn đến chính trị.
  •  
 
 • stick 'em up!: giơ tay lên!

  • "Stick 'em up!" yelled Stavros. "You're under arrest."
  • Stavros thét lên: "Giơ tay lên! Anh đã bị bắt."
  •  
 
 • stick-up: vụ cướp bằng súng

  • "Put up your hands! This is a stick-up!"
  • "Giơ tay lên! Đây là một vụ cướp bằng súng!"
  •  
 
 • stick up for sb: bênh vực; bảo vệ; ủng hộ

  • Thanks for sticking up for me in front of the boss the other day.
  • Cám ơn anh mới đây đã bênh vực tôi trước mặt ông chủ.
  •  
 
 • stick with sth: trung thành với

  • An enormous range of new products is available, but many people prefer to stick with what they know and trust.
  • Rất nhiều sản phẩm mới xuất hiện, nhưng nhiều người muốn trung thành với những gì họ biết và tin tưởng.
  • I learnt to draw with pencil years ago, and I have largely stuck with the same technique.
  • Tôi học vẽ bằng viết chì cách đây nhiều năm, và chủ yếu là tôi trung thành với một kỹ thuật.
  •  
 
 • be stuck with sb/sth: mắc kẹt với; bị kẹt trong

  • Now that the new road has been built, we're stuck with heavy traffic coming through the town.
  • Người ta đã xây con đường mới nên chúng tôi bị kẹt trong luồng giao thông dày đặc đi qua thị trấn.
  •  
 
 • get stuck with: mắc kẹt với

  • I got stuck with Sarah's mother for most of the evening.
  • Tôi bị mẹ của Sarah giữ chân suốt buổi chiều.
  •  
 
 • stick with sth: tiếp tục

  • I think I'll stick with the job for another year at least.
  • Tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục làm công việc này ít nhất là một năm nữa.
  •  
 
 • stick with it: tiếp tục

  • The number one problem for so many people is: should I get divorced or stick with it?
  • Vấn đề số một đối với rất nhiều người là: tôi có nên ly dị không hay tiếp tục sống như vậy?
  •  
 
 • stick with sb: theo sát

  • If you don't want to get lost, you'd better stick with me.
  • Nếu không muốn đi lạc thì bạn nên theo sát tôi.
  •  
 
 • stick with sb: in sâu trong tâm trí

  • One thing he said then has stuck with me ever since.
  • Có một điều anh ấy nói đã in sâu trong tâm trí tôi từ lúc đó.
  •  
 
 • stick with sb: ủng hộ; giúp đỡ

  • I have some close friends who are prepared to stick with me.
  • Tôi có vài người bạn thân sẵn lòng ủng hộ tôi.
  •  
 
 • sting sb for sth: “cứa” ai bao nhiêu tiền

  • Last time I took my car in for a service, they stung me for about £400.
  • Lần trước tôi đem xe của tôi đi bảo trì, họ "cứa" tôi khoảng 400 bảng Anh.
  • How much did they sting you for?
  • Họ "cứa" anh hết bao nhiêu?
  •  
 
 • stir up sth – stir sth up: thổi tung lên; khuấy lên

  • A truck sped past us, stirring up a cloud of dust as it went.
  • Một chiếc xe tải lao nhanh qua chúng tôi, thổi tung lên một đám bụi ở phía sau.
  • The floodwater stirs up mud and clay from the river bed.
  • Nước lũ khuấy bùn và đất sét lên từ lòng sông.
  •