Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
swallow
['swɔlou]
|
danh từ
sự nuốt
miếng, ngụm
uống một ngụm bia
(động vật học) chim nhạn
(tục ngữ) một con én không làm nên mùa xuân
ngoại động từ
nuốt (thức ăn)
uống thuốc viên dễ thôi; chỉ việc cho thuốc vào mồm rồi nuốt
nhai kỹ thức ăn, rồi hẳn nuốt
nuốt, nén, chịu đựng, không biểu hiện công khai (một cảm xúc..); chấp nhận (một lời chửi rủa..) không phản đối
nuốt giận
chịu nhục
Cô ấy gọi anh là đồ dóc láo. Thế mà anh nhịn được sao?
( to swallow something / somebody up ) nuốt gọn; nuốt chửng
rừng rậm đã nuốt chửng các nhà thám hiểm
các hãng nhỏ bị các công ty khổng lồ nuốt chửng
dùng hết hoàn toàn
phí tổn cho vụ xét xử đã ngốn hết tiền tiết kiệm của họ
cả tin, tin (cái gì) quá dễ dàng
Nó nịnh hót bà ta một cách quá đáng, nhưng bà ta vẫn tin tất thảy
xem bitter
chấp nhận cái gì đã được nói, đề nghị... để nhử ai; cắn câu
thừa nhận mình đã nói sai
Nó nói là tôi sẽ không qua được cuộc sát hạch, nhưng tôi quyết làm cho nó thừa nhận là nó đã nói sai
Chuyên ngành Anh - Việt
swallow
['swɔlou]
|
Kỹ thuật
chim nhạn
Sinh học
nhạn
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
swallow
|
swallow
swallow (n)
gulp, sip, swig, mouthful, bite, nip
swallow (v)
 • ingest, consume, take in, down, eat, drink, imbibe (formal or humorous)
  antonym: vomit
 • believe, accept, fall for, buy (informal), credit, allow (formal)
  antonym: reject
 • gulp down, gulp, sip, swig (informal), gobble up, scarf down (US, slang), guzzle, swill (disapproving)
  antonym: regurgitate
 • absorb, destroy, engulf, take over, swallow up, gobble up, consume
 • conceal, choke back, hold back, suppress, repress, hide, withhold
  antonym: express
 • retract, take back, back down, recant, eat your words