Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
total
['toutl]
|
tính từ
hoàn toàn; toàn bộ; tuyệt đối
chiến tranh toàn diện
sự im lặng hoàn toàn
tổng số thương vong
sống hoàn toàn không biết đến cái gì
nhật thực/nguyệt thực toàn phần
sự thất bại hoàn toàn
hoàn toàn lãng phí thời gian
danh từ
tổng số, toàn bộ số lượng
đội Anh đã ghi được tổng số 436 điểm
tổng số lên đến bao nhiêu?
gộp lại, cả thảy
anh sẽ phải trả tất cả là 7. 50 pao
động từ
tính tổng, đếm tổng
tổng cộng các món chi tiêu
lên tới, tổng số lên tới
chi phí lên tới 550 đồng
số người xem triển lãm lên tới 15000
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) vỡ tan tành (nhất là xe ô tô)
Từ liên quan
add amount count totality