Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
substance
['sʌbstəns]
|
danh từ
loại vật chất nào đó; chất
chất độc
nước và băng cùng là một chất ở những dạng khác nhau
vấn đề có thật (chứ không phải nghe đồn hoặc tưởng tượng)
họ xác nhận rằng ma không có thật
sự vững vàng; sự vững chắc
Tôi thích bữa ăn có chất (có thức ăn bổ béo)
một lý lẽ có ít thực chất
thực chất; cốt lõi; căn bản
thực chất của tôn giáo
Tôi đồng ý về căn bản với những điều anh nói, chứ về chi tiết thì không
của cải; tài sản
người có của
phung phí tiền của
(triết học) thực thể
thả mồi bắt bóng