Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
seize
[si:z]
|
ngoại động từ
nắm; bắt; chộp (một cơ hội..)
nắm lấy cơ hội
cướp chính quyền, nắm chính quyền
chộp, tóm, túm bắt (ai, cái gì)
con đại bàng chộp lấy mồi của nó
nắm vững, hiểu thấu, hiểu được
nắm vững được thực chất của vấn đề
cho chiếm hữu (như) seise
(pháp lý) bắt giữ; tịch thu, tịch biên
(hàng hải) buộc dây
buộc dây buồm lại với nhau
buộc ai (vào cột buồm...) để đánh
( + up ) trở nên kẹt, bị tắt (do nhiệt, do ma sát; về máy móc động cơ)
khớp của tôi bị cứng khi thời tiết lạnh
tác động đột ngột và tràn ngập (đến ai về cảm xúc, ham muốn..)
chúng tôi đột nhiên thấy cần phải chạy
chúng tôi bỗng kinh hải
( + on/upon ) chộp lấy
chộp lấy sai sót của ai
danh từ
(kỹ thuật) sự kẹt máy