Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
sudden
['sʌdn]
|
tính từ
thình lình, đột ngột
sự thay đổi đột ngột
chỗ đường rẽ đột ngột
bất thình lình; một cách bất ngờ