Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
officer
['ɔfisə]
|
danh từ
sĩ quan
sĩ quan tham mưu
sĩ quan trực nhật
sĩ quan lẫn hạ sĩ quan đều tham dự
giới chức; viên chức
giới chức hành chánh và văn phòng (trong ngành dân chính)
một giới chức hải quan
các quan chức nhà nước (các bộ trưởng trong chính phủ)
Bộ trưởng Bộ y tế
(dùng để nói với một cảnh sát nam hoặc nữ)
Vâng, thưa ngài cảnh sát, tôi thấy gã đàn ông tiến lại gần cô gái
ngoại động từ
cung cấp sĩ quan chỉ huy
trung đoàn được cung cấp đầy đủ sĩ quan chỉ huy
chỉ huy
anh ta chỉ huy cuộc mít tinh trong lớp anh ta