Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
combine
[kɔm'bain]
|
danh từ
(thương nghiệp) nhóm người hoặc công ty cùng hoạt động kinh doanh; tập đoàn
tập đoàn lúa mì
máy nông nghiệp vừa gặt vừa đập; máy gặt-đập ( (cũng) combine harvester )
động từ
( to combine with something ) ( to combine A and B / A with B ) kết hợp; phối hợp
Phối hợp các lực lượng
(quân sự) cuộc hành quân phối hợp
Thắng lợi có được là nhờ sự cố gắng phối hợp của cả đội
Hyđrô và ôxy kết hợp với nhau/Hyđrô kết hợp với ôxy để tạo thành nước
Kế hoạch đi nghỉ của chúng tôi bị hỏng do nhiều hoàn cảnh kết hợp lại
Bếp và phòng ăn kết hợp (một phòng vừa dùng làm chỗ nấu nướng vừa dùng làm chỗ ăn uống)
kết hợp công việc với sự giải trí
ông ta vừa kiêu ngạo vừa bất tài trong việc đối xử với nhân viên
Từ liên quan
merge