Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
cash
[kæ∫]
|
danh từ (không có số nhiều)
tiền, tiền mặt
tôi không có tiền mặt
cách mua sắm mà theo đó, người mua tự lấy hàng đi sau khi trả tiền mặt
có tiền
không có tiền, cạn tiền
tiền nhiều như nước
thiếu tiền
(xem) down
trả tiền lúc nhận hàng; lĩnh hoá giao ngân
(xem) prompt
tiền mặt
bán lấy tiền mặt
ngoại động từ
trả tiền mặt, lĩnh tiền mặt
gởi tiền ở ngân hàng
(thông tục) chết
kiếm chác được ở