Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
ascend
[ə'send]
|
động từ
đi lên hoặc lên tới cái gì
thăng cấp
đi ngược dòng sông
ở điểm đó, con đường bắt đầu đi lên dốc hơn
chúng tôi ngắm nhìn sương mù từ thung lũng bên dưới bốc lên
những nốt nhạc lên cao rồi xuống thấp trên thang âm
ngoại động từ
trèo lên; lên
trèo núi
đi ngược dòng sông
lên ngôi vua