Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
article
['ɑ:tikl]
|
danh từ
bài báo
bài xã luận
điều khoản (trong hiệp định hoặc hợp đồng)
điều khoản học việc (trong giao kèo)
tín điều
đồ, thức, vật phẩm; hàng
những thức cần thiết cho đời sống hằng ngày
đồ mặc
đồ dùng vệ sinh (xà phòng, thuốc đánh răng; kem cạo râu...)
hàng hoá xa xỉ; xa xỉ phẩm
(ngôn ngữ học) mạo từ
mạo từ hạn định
mạo từ bất định
ngoại động từ
( to article somebody to somebody ) dùng ai theo hợp đồng như một người tập sự
thư ký tập sự theo hợp đồng
ký hợp đồng làm tập sự cho một luật sư