Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
where
[weə]
|
phó từ nghi vấn
đâu, ở đâu, ở nơi nào, ở chỗ nào, ở phía nào, ở mặt nào
anh đi đâu đấy?
anh từ đâu đến?, anh người nước nào?
đôi găng của tôi đâu?
tôi sai ở chỗ nào?
tôi chẳng biết hắn ta ở đâu
tất cả các thứ này sẽ dẫn đến đâu?
phó từ quan hệ
(dùng sau từ hoặc nhóm từ nói về một địa điểm) tại, ở trong hoặc tới nơi nào
nơi mà anh tới thăm lần gần đây nhất
một trong vài nước nơi người ta lái xe về bên trái
căn nhà nơi (mà) tôi sinh ra
tại nơi nào đó, ở đó
rồi chúng tôi chuyển về Pari, nơi đó chúng tôi đã sống sáu năm
liên từ
tại chỗ nào đó, ở nơi mà
hãy đặt nó ở nơi mà tất cả chúng ta đều thấy được
ở nơi thức ăn khó kiếm, ít có chim muông ở lại suốt năm
đó là chỗ anh sai
danh từ
nơi chốn, địa điểm
tôi cần có đầy đủ chi tiết về địa điểm và thời gian