Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
infectious
[in'fek∫əs]
|
Cách viết khác : infective [in'fektiv]
tính từ
(y học) hay lây; lây nhiễm
bệnh lây nhiễm
bệnh cúm rất dễ lây
(nói về người) có nguy cơ lây bệnh sang người khác
trong lúc bị nhiễm sốt phát ban này, anh vẫn còn dễ lây sang người khác
nhanh chóng ảnh hưởng đến người khác; có thể lan truyền sang người khác
lòng nhiệt tình dễ lây lan
tiếng cười dễ lây
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
infectious
|
infectious
infectious (adj)
  • communicable, catching, transferable, transmittable, transmissible, contagious, infective, virulent, catchable
  • irresistible, compelling, catching, contagious