Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
anything
['eniθiη]
|
đại từ
bất cứ cái gì (trong câu phủ định và câu hỏi)
anh có gì để uống không?
cô ấy có nói với anh điều gì thú vị không?
chẳng bao giờ có gì đáng xem trên TV cả
anh có nhở ra điều gì thì cho chúng tôi biết
có việc gì làm không?
hắn không làm gì hết
bất cứ cái gì mà anh thích
bất cứ vật nào khác
nếu có việc gì xảy ra cho nó
tôi đói lắm - tôi sẽ ăn bất cứ cái gì cũng được
chỗ nào ngủ cũng được cả
không... chút nào; hoàn toàn không...
cái khách sạn ấy tuyệt nhiên chẳng chút gì hoàn hảo cả
hắn không tốt chút nào
có thể, có lẽ, có thế chăng
có thể là sức khoẻ của anh ta hôm nay còn kém hôm qua
(thông tục) hết sức, vô cùng, cực kỳ
chạy hết tốc lực
làm việc hết sức mình
không giống chút nào
ông ấy không giống chút nào với ông chủ đầu tiên của tôi
bộ phim không có gì hay như chương trình truyền hình về giáo dục
hoặc cái gì đó tương tự với cái vừa nêu ra
Nếu anh muốn triệu tập một cuộc họp hay cái gì đó tương tự như vậy thì cứ ghi thông báo
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
anything
|
anything
anything (pron)
whatever, no matter what, everything, whatsoever, all