Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
torture
['tɔ:t∫ə]
|
danh từ
sự tra tấn, sự tra khảo
tra tấn ai
dụng cụ tra tấn
cách tra tấn
các cách tra tấn thuở xưa
sự đau đớn ghê gớm (về thể xác, tinh thần)
chiếc răng này của tôi thật là một sự tra tấn
ngoại động từ
hành hạ, tra tấn, gây đau đớn cho (ai)
(nghĩa bóng) hành hạ, tra tấn, làm khổ sở, gây đau đớn cho (ai, về thể xác, tinh thần)
tin ấy làm cho tôi khổ sở
làm biến chất, làm biến dạng; làm sai lạc ý nghĩa, bóp méo, xuyên tạc
Từ liên quan
inflict method