Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
text
[tekst]
|
danh từ
phần viết hoặc in chính của một cuốn sách hoặc một trang (khác với chú thích, biểu đồ, minh hoạ...); bản văn
quá nhiều chữ và ít tranh
bản mục lục chỉ dẫn cho người đọc tìm các trang trong bài
nguyên văn, nguyên bản (của một tài liệu, tác giả..)
toàn bộ nguyên văn bài nói của Thủ tướng
một nguyên bản đã bị sai lạc (do có nhiều lỗi khi sao chép)
chủ đề, đề mục, đề tài
nắm vững chủ đề, không đi ra ngoài đề
đoạn trích từ kinh thánh (làm chủ đề cho bài thuyết giáo)
sách, vở kịch... được quy định để học hoặc làm một phần của chương trình học
Hamlet là một vở kịch quy định cho trình độ A năm nay