Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
song
[sɔη]
|
danh từ
sự hát; tiếng hát, thanh nhạc
cất tiếng hát
sự hót; tiếng hót
tiếng chim hót
bài hát, điệu hát
bản tình ca
thơ ca
(thông tục) rất tầm thường, không có gì quan trọng (vấn đề)
không đáng được một xu
hát múa
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lời nói có tính chất lẩn tránh, câu giải thích đánh trống lảng
(thông tục) với giá rất hạ; rẻ
(thông tục) làm om sòm ầm ĩ (về cái gì) thường là không cần thiết