Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
seek
[si:k]
|
ngoại động từ sought
tìm, tìm kiếm; cố tìm cho được, cố kiếm cho được
tìm việc làm
đi tìm sự giúp đỡ ý kiến
mưu cầu, theo đuổi, nhằm vào, cố gắng đạt tới (một nơi, điểm); chuyển động hướng về (cái gì)
nước dâng lên đến mức của nó
cố gắng dàn hoà
nhằm hại tính mệnh ai, nhằm giết ai
đòi hỏi, xin, yêu cầu ai cái gì
yêu cầu sự giúp đỡ của ai
mưu toan (làm cái gì);
theo đuổi (danh vọng); săn đón, thăm hỏi
đi tìm, tìm kiếm
tìm, nhằm tìm (ai)
tìm thủ phạm cho vụ giết người
tìm thấy
lục tìm, lục soát
còn thiếu, còn cần
còn thiếu nhiều giáo viên giỏi
cần phải học thêm ngữ pháp
đi tìm vận may