Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
render
[up]
|
ngoại động từ
trả, trả lại, hoàn lại; đáp lại
trả ơn
dâng, nộp, trao
nộp một thành phố cho quân địch
trao một bức thông điệp
đưa ra, nêu ra
nó không đưa ra được một lý do gì về việc đó
đưa ra một báo cáo về, báo cáo về (vấn đề gì...)
làm, làm cho
giúp đỡ
giận điên lên (làm cho) không nói được nữa
biểu hiện, diễn tả
tư tưởng của nhà văn biểu hiện rất rõ ràng trong những tác phẩm của ông
diễn, đóng (vai kịch); trình diễn, diễn tấu (một bản nhạc)
dịch
câu này không thể dịch được sang tiếng Anh
thắng (đường); nấu chảy (mỡ...); lọc (như) to render down
trát vữa (tường...)