Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
proposal
[prə'pouzl]
|
danh từ
sự đề nghị, sự đề xuất
việc đề nghị những điều khoản mới cho một hoà ước
( proposal for something / doing something ) ( proposal to do something ) đề nghị, dự kiến, kế hoạch
một đề nghị yêu cầu giảm giá cho các khách hàng thường xuyên
một đề nghị hợp nhất hai công ty
sự cầu hôn
đã có nhiều người cầu hôn cô ta, nhưng cô ta vẫn thích sống một mình