Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
remain
[ri'mein]
|
nội động từ
còn lại
còn nhiều việc phải làm
vẫn, hoàn cảnh như cũ
tư tưởng của ông ta vẫn không hề thay đổi
tôi luôn luôn vẫn là người bạn chân thành của anh (lời nói (thường) có ở cuối một thư)
còn để
ở lại chỗ cũ, ở lại; giữ nguyên (vị trí, tình trạng)