Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
pretend
[pri'tend]
|
động từ
giả vờ, giả bộ, giả cách; làm ra vẻ
hắn ta chỉ giả vờ, hắn ta chỉ làm ra vẻ thế thôi
giả cách ốm, làm ra vẻ ốm
làm ra vẻ đang ngủ
lũ trẻ giả bộ ăn những cái bánh nướng làm bằng đất bùn
nêu ra cái gì không thật (nhất là để làm lý do bào chữa) phịa ra; ngụy tạo
cô ta bịa ra chuyện ốm làm lý do bào chữa; cô ta viện cớ ốm
tình bạn giả vờ của nó là một phần trong ý đồ lừa dối
( to pretend to something ) yêu sách; đòi hỏi cái gì
đòi quyền lợi
chắc chắn nó không có kỳ vọng tìm hiểu chút nào về âm nhạc
Tôi không có ý dám cho rằng mình hiểu biết bằng anh ta về việc đó