Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
possible
['pɔsəbl]
|
tính từ
có thể thực hiện được
mọi biện pháp có thể
con người không thể nào nâng được trọng lượng đó
hãy đến càng nhanh càng tốt
dao càng bén càng tốt
nếu có thể
có thể tồn tại hoặc xảy ra
vào quãng này hàng năm có thể có sương giá, tuy vậy cũng không chắc
anh có được bảo hiểm về mọi khả năng có thể xảy ra không?
hợp lý, có khả năng chấp nhận được
một giải pháp hợp lý cho cuộc tranh chấp
có mấy cách giải thích có thể chấp nhận được
có thể giao thiệp được, có thể chịu đựng được
trong cả bọn chỉ có một cậu có thể giao thiệp được
danh từ
sự có thể
làm hết sức mình
điểm số cao nhất có thể đạt được (tập bắn...)
đạt điểm số cao nhất có thể được ở khoảng cách (bắn) 800 m
ứng cử viên thích hợp, người có thể tuyển chọn; vận động viên có thể được sắp xếp (vào đội...)
họ phỏng vấn 30 người, trong đó năm người là có thể tuyển chọn được