Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
although
[ɔ:l'ðou]
|
liên từ
dẫu cho, mặc dù
mặc dù tham gia cuộc thi cho vui thôi, nhưng anh ấy đã đoạt giải nhất
vậy mà, tuy, nhưng
ông ấy nói là họ đã cưới nhau, nhưng tôi chắc là họ chưa