Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
himself
[him'self]
|
đại từ phản thân
tự nó, tự mình
tự nó làm đau nó
chính nó, chính hắn, chính ông ta, chính anh ta
Peter phải tự xấu hổ về mình
chính hắn đã báo tin cho tôi
chính bác sĩ đã nói như vậy
anh gặp chính ông giám đốc hay chưa?
một mình
hắn ngồi một mình trong hang
tự mình
hắn tự học tiếng Pháp
John tự mình loay hoay chữa lấy xe của mình