Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
French
[frent∫]
|
tính từ
(thuộc) Pháp
phú lỉnh, chuồn mất
xin lỗi về những lời không hay mà tôi sắp nói
nói xin lỗi chứ tôi coi nó như một thằng vô tích sự
danh từ
người Pháp
tiếng Pháp