Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
chapter
['t∫æps]
|
danh từ
chương (sách)
đề tài, vấn đề
(tôn giáo) toàn bộ giáo sĩ trong một thánh đường; toàn bộ thành viên của một tu viện
chi nhánh của một hiệp hội/tổ chức tại một địa phương; chi hội
Năm nay chi hội (ở) Chicago kết nạp được nhiều thành viên mới
(xem) accident
đến cùng; mãi mãi
nói có sách, mách có chứng