Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
first
[fə:st]
|
tính từ
thứ nhất
Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Đệ nhất thế chiến
đầu tiên; quan trọng nhất; cơ bản
nguyên tắc cơ bản
trực tiếp
từ ban đầu, từ cái nhìn ban đầu
tình yêu từ buổi đầu gặp nhau
thoạt nhìn ( (cũng) at first view )
thoạt nhìn
thoạt nhìn tưởng như vấn đề dễ giải quyết
(xem) blush
mới đầu
sang số 1
(thông tục) làm việc gì trước tiên
ngã lộn đầu xuống
phó từ
trước tiên, trước hết
trước
anh phải hoàn thành việc này trước
đầu tiên, lần đầu
lần đầu anh gặp cậu ấy ở đâu?
thà
anh ấy thà chết chứ không thể phản lại sự nghiệp của mình
đầu tiên và trước hết
nói chung
(xem) come
trước hết
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trước hết
chẳng chóng thì chày
điều quan trọng phải giải quyết trước cả những điều quan trọng khác
danh từ
người đầu tiên, người thứ nhất; vật đầu tiên, vật thứ nhất
người đến đầu tiên là ông X
ngày mùng một
ngày mùng một tháng Giêng
buổi đầu, lúc đầu
từ lúc ban đầu
từ đầu đến cuối
( số nhiều) hàng loại đặc biệt (bơ, bột)
ngày mồng một tháng chín (mở đầu mùa săn gà gô)
Từ liên quan
a alpha step time