Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
strange
[streindʒ]
|
tính từ
lạ, xa lạ, không quen biết
đất lạ, đất người
một nước xa lạ
kỳ lạ; lạ thường; gây ngạc nhiên; lập dị
một câu chuyện kỳ lạ
thái độ của nó rất kỳ quặc; nó có vẻ điên điên khùng khùng
mới, chưa quen
công việc đối với tôi rất mới
tôi không phải người vùng này
thấy trong người khang khác, thấy choáng váng
thấy lạ, cảm thấy xa lạ, cảm thấy không được thoải mái
có điều là lạ..
có điều lạ là anh đã thắng!
Chuyên ngành Anh - Việt
strange
[streindʒ]
|
Kỹ thuật
lạ
Toán học
lạ
Vật lý
lạ
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
strange
|
strange
strange (adj)
  • odd, bizarre, outlandish, eccentric, weird, weird and wonderful, extraordinary, out of the ordinary, peculiar, abnormal, unexpected
    antonym: normal
  • unfamiliar, alien, unknown, mysterious, different, exotic, new, novel, foreign
    antonym: familiar
  • inexplicable, surprising, funny, astonishing, perplexing, incomprehensible, puzzling, enigmatic, unexpected, remarkable
    antonym: unsurprising