Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
won
|
Xem win
Từ điển Việt - Việt
won
|
danh từ
Đơn vị tiền tệ cơ bản của Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc.