Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
smile
[smail]
|
danh từ
nụ cười; vẻ mặt tươi cười
với một nụ cười an tâm/thích thú/vui vẻ trên gương mặt
mỉm cười sung sướng với ai
mặt tươi cười
trông có vẻ rất sung sướng
cô ta rất vui sướng khi được tin mình đã thắng
nội động từ
mỉm cười
mỉm cười sung sướng/thích thú
hắn chẳng bao giờ cười
tôi mỉm cười với đứa bé và nói 'Chào! '
ngoại động từ
thể hiện (sự đồng ý..) bằng một nụ cười
cô ta mỉm cười tán thành
tôi mỉm cười tỏ ý cám ơn
cô ta nở một nụ cười cay đắng
cười để xua tan
cười cho ai hết giận
tán thành, khuyến khích ai/cái gì
vận may mỉm cười với hắn; hắn gặp vận may
hội đồng không tán thành kế hoạch của chúng tôi
lại tiếp tục đương đầu với những khó khăn mới, lại tiếp tục một keo mới
cười để khiến ai làm việc gì
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
smile
|
smile
smile (n)
beam, grin, smirk, leer, sneer, frown
smile (v)
grin, beam, smirk, leer, sneer
antonym: frown