Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đi
[đi]
|
to walk
Walk, don't run !
Is the baby walking yet?
The baby isn't walking yet
How old was she when she walked?
To walk with one's head held high/with one's head up
to
Which station does the train to Nha Trang leave from?
to go; to travel
Xe lửa này đi Hà Nội không ?
Does this train go to Hanoi ?
Xe lửa này đi Đà Nẵng
This train is bound for Da Nang; This train goes to Da Nang
She has travelled widely/a lot, so she has a wide circle of acquaintances
to go/travel by ...; to take
To go to Paris by car
To take the boat; to go by boat; to sail; to boat
To take the bus; to go by bus
To use a taxi; To take a taxi
Đi Hà Nội bằng máy bay
To get/take the plane to Hanoi; to fly to Hanoi
to leave for; to depart for ...
When will you leave?
I'll leave for France tomorrow morning
outgoing
Incoming/outgoing mail
to die; to pass away
He passed away last night
to ride
I don't know how to ride a horse/bike/motorbike
to move
Move along ! There's nothing to see !
It's my move !
When will you move out? - We haven't bought another house
to lead
Where does this road go/lead?
to join
He decided to join the navy
to give something as a wedding-present/birthday present
Từ điển Việt - Việt
đi
|
động từ
người, động vật tự di chuyển
đi chơi; ngựa đi bước một
di chuyển đến một nơi khác
đi du lịch; đi làm; đi học
di chuyển bằng phương tiện giao thông
đi Huế bằng ô tô; đi xe máy
không còn ở vị trí cũ
đi công tác; đi tù
làm cho không tồn tại nữa
xoá đi một danh sách
chuyển vị trí quân cờ
đi con xe
nhằm một mục đích, kết quả nào đó
cuộc họp đi đến quyết định
mang vào chân, tay
đi giày
thải phân và nước tiểu
đi ngoài
đang suy giảm, yếu đi
bệnh đang xấu đi
hoạt động theo một hướng nào đó
đi sâu vào chuyên môn; đi buôn
cuối cuộc đời; từ trần
bạn tôi bệnh nặng, đã đi đêm qua
chơi; hát
đi một thế võ
phụ từ
thúc giục một cách thân mật
ăn nhanh rồi đi
trạng từ
biểu thị ý không tin
Ai đi làm thế bao giờ
dứt khoát
cố gắng đến đâu đi nữa kết quả cũng không được gì
ở mức độ cao
mệt quá đi