Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
vast
[vɑ:st]
|
tính từ
rộng lớn, mênh mông, bao la (về diện tích, cỡ, số lượng, mức độ), vô bờ
một vùng nước mênh mông
quả núi lớn
(thông tục) rất lớn
gia tài kếch xù
sự hiểu biết rộng; sự đọc rộng
một sự khác biệt rất lớn
danh từ
(thơ ca); (văn học) khoảng rộng bao la
đại dương rộng bao la
bầu trời rộng bao la
Từ liên quan
desert extent great plain