Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
useful
['ju:sfl]
|
tính từ
hữu ích; có ích; có thể được dùng cho một mục đích thực tế nào đó
một đồ vật/cuốn sách/sự quen biết có ích
video là những vật hữu ích cần có trong lớp học
làm điều gì hữu ích cho đời mình
(thông tục) thạo, có năng lực, cừ
một cầu thủ bóng đá cừ
thạo dùng quả đấm của mình
giúp đỡ bằng những việc làm có ích
các cháu tôi cố gắng giúp đỡ công việc trong nhà