Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
ton
[tʌn]
|
danh từ, số nhiều tons
(viết tắt) tn tấn ( Anh, Mỹ)
tấn Anh ( 1016 kg)
tấn ( 1000 kg)
tấn Mỹ ( 907, 2 kg)
đơn vị dung tích của vật liệu (nhất là 40 phút khối gỗ)
(hàng hải) đơn vị đo kích cỡ của con tàu ( 1 ton = 100 phút khối)
(hàng hải) đơn vị đo số lượng hàng một con tàu có thể chở ( 1 ton = 40 phút khối)
( số nhiều) (thông tục) nhiều, số lượng lớn
rất nhiều người
tôi đã hỏi nó rất nhiều lần
(nghĩa bóng) tốc độ 100 dặm Anh/giờ; đồng 100 bảng Anh
lái xe ở tốc độ 100 dặm/giờ hoặc nhanh hơn
(thông tục) chỉ trích, trừng phạt ai bằng sức mạnh, bằng bạo lực