Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
metric
['metrik]
|
tính từ
theo hệ mét
hệ mét (dùng mét, kilôgam và lít làm đơn vị cơ sở)
sự đo đạc, kích thước, tỷ lệ tính theo mét
những chiếc đinh ốc này theo hệ mét
như metrical