Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
tide
[taid]
|
danh từ
triều, thuỷ triều; con nước, nước thủy triều
những người đi bơi phải cẩn thận đề phòng nước triều mạnh
dòng nước, dòng chảy, dòng
dòng máu
xu hướng, trào lưu, xu thế
chiều hướng của cuộc chiến đấu
trào lưu của thời đại
gió chiều nào theo chiều ấy, theo thời
(trong từ ghép) mùa
mùa Giáng Sinh
mùa sau Lễ Phục sinh
lợi dụng cơ hội
ngoại động từ
cuốn theo, lôi cuốn
bị lôi cuốn
( + over ) vượt, khắc phục
khắc phục khó khăn
nội động từ
đi theo thuỷ triều
vào khi thuỷ triều lên
ngược lên khi thuỷ triều lên
xuôi theo thuỷ triều xuống
ra khỏi nhờ thuỷ triều
Từ liên quan
flow pool ride rise season